دایرةالبروج، خورشید ظاهری مدار میونه دله منطقةالبروج هسته. و شه دوازده برج سَره تقسیم وونه:

با حرکت زمین در مدار خودش، به نظر می‌رسد خورشید روی دائرةالبروج (دایرهٔ قرمز بزرگ) بر زمینه ستارگان حرکت می‌کند

دوازده‌تا برج نومدچی‌ین

دوازده‌تا برج نوم اینان هستنه:

 1. حمل، وَره
 2. ثور، گو
 3. جوزا، دِ پیکر
 4. سرطان، خرچنگ
 5. اسد، شیر
 6. سنبله، کیجا
 7. میزان، ترازو
 8. عقرب، عقرب
 9. قوس، نیماکش
 10. جدی، بزکله
 11. دلو، ئوکش
 12. حوت، ماهی

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

 • فارسسی ویکی‌پدیا

پیوند به بیروندچی‌ین