ماکسیمیلین دو بثون، دوک سولی

ماکسیمیلین دو بثون، دوک سولی (به فرانسوی: Maximilien de Béthune, baron de Rosny, duc de Sully) نویسنده قرن شانزدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

Économies royales, 1775
ماکسیمیلین دو بثون، دوک سولی
اسم اصلی Maximilien de Béthune, baron de Rosny, duc de Sully
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۵۶۰ میلادی
بمردن ۱۶۴۱ میلادی
کار نویسنده

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین