مانکس زوون اتا زوونه که گویدئیک زوون‌ئون زیرچلّه‌ئون جه هسته. گویدئیک زوون شه اتا چله سلتی زوون‌ئون وونه. من جزیره ِمردم که بریتانیا غرب درنه، این زوون جه گپ زنّه.[۱]

من ِجزیره ِنقشه

این زوون ات‌بار سال ۱۹۷۴ گدر بمردن آخرین اصلی گنشکر جه منقرض بیّه، اما با توجه به اینکه صدها نفر دیگه این زوون ره شه دومین زوون هاکردنه، دِباره احیا بیّه و اسا خله از منی وچون ِماری‌زوون مانکسی هسته.[۲]

منابعدچی‌ین

  1. ویکی‌پدیای کارزنون، «Manx language»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰).
  2. Documentation for ISO 639 identifier: glv

شابلون:سلتی زوون‌ئون