لوئی ژاک مانده داگِر (به فرانسوی: Louis-Jacques-Mandé Daguerre ) (بزائه ۱۸ نوامبر ۱۷۸۷ - بمردۀ ۱۰ ژوئیه ۱۸۵۱) هنرمند و شیمیدون فرانسوی که ونه معروف بیّن ویشتر اختراع داگرئوتیپ عکسبرداری دله، وسّه هسته.

لوئی ژاک مانده داگِر
Louis Jacques Mandé Daguerre 1844 Thiesson.jpg
متولد ۱۸ نوامبر ۱۷۸۷
دیات کورمی آن پاریزی
مرگ ۱۰ ژوئیه ۱۸۵۱
دیات برای-سور-مارن، پاریس پلی
ملیت فرانسوی پرچم فرانسه
رشته فعالیت هنرمند و شیمیدون

منبعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "Louis Daguerre," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Daguerre&oldid=263273102 (accessed January 16, 2009).

بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که لوئی داگر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

تبیان