فریدا کالو شابلون:ایسپانیولی (بزائه ۶ ژوئیه ۱۹۰۷ - بمرده ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۴) اتا مکزیکی نقاش بی‌یه.

فریدا کالو

فریدا کالو (وسط) دیه‌گو ریورا، ونه مَردی، (راست) ۱۹۳۲

فریدا کالو (وسط) دیه‌گو ریورا، ونه مَردی، (راست)
۱۹۳۲
اطلاعات کلی
بزائنی روز۶ ژوئیه ۱۹۰۷
کویوکن حومه مکزیکو
بمردن۱۳ ژوئیه ۱۹۵۴
مکزیکوسیتی
ملیتFlag of Mexico.svg مکزیکی
سبکفراواقع‌گرایی
زمینه فعالیتنقاش


زندگیدچی‌ین

پرونده:Self-Portrait with Thorn Necklace and Humming-bird.jpg
شه‌دکشی‌یه تَلی‌دار و کورمازخار گردنبند جه، سال۱۹۴۰

فریدا کالو اتا پچیک شهر دله که کویوآکان نوم داشته دله دنیا بموئهونه پییر نقاش و عکاسی بی‌یه که یهود-آلمانی بی‌یه و اصلیت رومانیایی داشته. فریدا شیش سالگی گادِر فلج اطفال بیته و همینسه ونه راست ِلینگ همیشک لاغر بی‌یه.

نقاشیوندچی‌ین

وه شه نقاشیون دله زنان ِرنج و خشن زندگی سَر خله تأکید دانّه. ۱۴۳ نقاشی‌ای که دکشی‌یه دله پنجاه و چهارتا شه‌دکشی‌یه هستنه.

عقاید سیاسیدچی‌ین

 
فریدا کالو و همسرش دیه‌گو ریورا در سال ۱۹۳۲

کالو کمونیسم طرفدارون جه بی‌یه. وه لئون تروتسکی جه هم ات‌گدر رابطه داشته که آخرسری ۱۹۴۰ استالین نماینده‌ئون وه ره ترور هاکاردنه.

وه بعد اون استالین په‌رو بیی‌یه و ات‌کمه بعد مائو جه طرفداری هاکرده. ونه سره دله سوسیالیستی عکسون جه پر بی‌یه، از جمله عکسونی که مارکس، انگلس، استالین و مائو جه دیینه.

ازدواجدچی‌ین

وه اتا مکزیکی مَردی، دیه‌گو ریورا نوم جه، سال ۱۹۲۹ ازدواج هاکرده. وشون زندگی رِقِدهاییت بی‌یه و ۱۰ سال بعد همدیگه جه طلاق بیتنه و سِوا بیینه. اما سال ۱۹۴۰ دِباره ازدواج هاکردنه[۱].

جنسی کاروندچی‌ین

فریدا کالو خله کسون جه رابطه جنسی و یا عشقی داشته و جز شه مَردی، دیه‌گو ریورا، خله کسون دیگه که معروف بینه جه هم رابطه داشته. وشون دله لئون تروتسکی، روسی کمونیست معروف، و پائولت گدار، چارلی چاپلین ِزنا جه بنشنه نوم بَوردن.

بمردندچی‌ین

۱۳ ژوئیه ۱۹۵۴، کالو خون سفت بیّه و وه بمرده.

پانویسدچی‌ین

  1. وابرر، کتوفون. ص.۱۵

منابعدچی‌ین

  • کتوفون وابرر. نقاشی و زندگی فریدا. ترجمهٔ مهین صدری و کاتا موزر. موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، ۱۳۸۷، ISBN 9789646994814. ‏

بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فریدا کالو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.