سرخپوست: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید با ''''سەرخپوستون''' آمریکا قاره بومیون هسەنه که قبلن مردەم فکر کردنه که وەشون شه سر أ…' ایجاد کرد)
 
*[[مایا]]
وەشون بعد ایکه [[ئوروپا]]ئیون بەمونه آمریکا دله خله وەشون جا جنگ هکردنه ولی آخر سر شکست بخردنه ئو چن سال وەشون [[بردەداری|برده]] بینه.
[[رج:سرخ پوستون]]
[[رده:تاریخ]]
[[رج:مردمون با حیساب کار]]
[[رده:زوون]]
 
[[fa:سرخ پوستان]]
۲۱٬۶۸۲

ویرایش