چیاچینگ: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «{{جا:کارور:TapuriaBot/Ming|جو هوتسونگ|Zhū Hòucōng|朱厚熜|明世宗.jpg|سودی|شی‌زونگ|جیاجینگ|۱۵۲...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{جا:کارور:TapuriaBot/Ming|جو هوتسونگ|Zhū Hòucōng|朱厚熜|明世宗.jpg|سودی|شی‌زونگ|جیاجینگ|۱۵۲...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۲۱٬۸۲۹

ویرایش