سیمپلیسیوس (انگلیسی جه: PapaSIMPLICIUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ایتالیا دله دنیا بموئه و۳ مارس ۴۶۸ تا ۱۰ مارس ۴۸۳ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Sansimpliciopapa.jpg

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارونویرایش