مختصات: ‏۳۸″ ۱۲′ ۱۵۱°شرقی ‏۰۸″ ۵۱′ ۳۳°جنوبی / ۱۵۱٫۲۱۰۵۶غرب ۳۳٫۸۵۲۲۲شومالی / −۱۵۱٫۲۱۰۵۶;۳۳٫۸۵۲۲۲

سیدنی ِبندری پل اتا گت نماد و مهم راه سیدنی ِشهر و استرالیای ِکشور دله هسته. این پل که سیدنیِ ِبندر سَر بساته بَیی‌یه، مرکز شهر ره این شهر ِشمال جه مرتبط کانده. سیدنی ِبندری‌پل سیدنی اپرا همراهی، که سمت دیگه بندر دَره، شهر ِدِتا اصلی نماد هستنه و توریسم ِقطب به حیساب انّه. سیدنی پل جهون مهندسی و معماری شاهکارون جا هسته و نزدیک پنجاه متر عرض جه، بعد از اتا چینی‌پل پهن‌ترین قوسی پل جهون دله حیساب انه.

سیدنی ِپل بالای ئوراهه سیدنی دره

نگارخنهدچی‌ین

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا
  • پل بندرگاه سیدنی. در ویکی‌پدیای انگلیسی [۱].
  • پل بندرگاه سیدنی. وبگاه دولتی فرهنگ و تفریحات استرالیا [۲]
  • سیدنی. وبگاه ایران توریسم [۳].