مزدیسنا یا زرتشتی دین، ایرونی پغمبر دین نوم هسه، اشو زرتشت اسپنتمان هسّه. مزدینسا یعنی پرِستنده اهورا مِزدا. مزدینسا دور 1200(پیش از میلاد) تا 1000(پیش از میلاد) بَنیان گذاری بیّه.

فروهر نشان این دین در تخت جمشید.

زرتشتی جهون‌بینیدچی‌ین

 
آداب و مراسم زرتشتی

بر اساس داده ها ی دینی مزدینسا.جَهون میدون نبرد خیر و شر هسّه که مردم با بوردن به راه دین و خار فکر و خار گپ و خار کار پیروز بونّه.

پانویسدچی‌ین