دیوید کامرون اتا بریتانیایی سیاستمدار بی‌یه. وه مه ۲۰۱۰ جه نخست‌وزیر بیّه و تا برگزیت گادِر این مقوم ره داشته.

David Cameron official.jpg
شناسنومه
کامل نوم دیوید ویلیام دونالد کامرون
بزاروز ۹ اکتبر ۱۹۶۶
بزاجا لندن، بریتانیا
بمردن تاریخ دیوید ویلیام دونالد کامرون
همسر سامانتا کامرون
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر بریتانیا
می ۲۰۱۰ تا جولی ۲۰۱۶

منابعدچی‌ین