دیوید کامرون اتا بریتانیایی سیاستمدار بی‌یه. وه مه ۲۰۱۰ جه نخست‌وزیر بیّه و تا برگزیت گادِر این مقوم ره داشته.

David Cameron official.jpg
شناسنومه
کامل نوم دیوید ویلیام دونالد کامرون
بزاروز ۹ اکتبر ۱۹۶۶
بزاجا لندن، بریتانیا
بمردن تاریخ دیوید ویلیام دونالد کامرون
همسر سامانتا کامرون
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر بریتانیا
می ۲۰۱۰ تا جولی ۲۰۱۶

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که دیوید کامرون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.