داگمار هاولوا یک چک بازیگر است. او ۴ ژانویه ۱۹۹۷ از واسلاو هاول، سپس رئیس جمهور چک جمهوری چک، از ۴ ژانویه ۱۹۹۷، ازدواج کرده است. او یک دختر، نینا وسکرنووا (متولد ۱۹۷۶)، از ازدواج قبلی به رادویت نوک (۱۹۷۵-۱۹۸۰).[۱]

داگمار هاولوا
Dagmar Havlová
Dagmar-Havlova-Veskrnova-TV-show-Bolkoviny.jpg
شناسنومه
کامل نوم داگمار هاولوا
بزاروز ۲۲ مارچ ۱۹۵۳
بزاجا برنو، چکسلواکی
بمردن تاریخ داگمار هاولوا
همسر رادیت نواک
واسلاو هاول
سیاسی اطلاعات
سمت اولین بانوی جمهوری چک
۴ جانواری ۱۹۹۷ تا ۲ فبرواری ۲۰۰۳ اند ۲۰۰۳

منابعدچی‌ین