بودای معبد بهار موجستمه

مختصات: شرقی‌″۰۳ ′۲۷ °۱۱۲ شمالی‌″۳۰ ′۴۶ °۳۳ / °۱۱۲٫۴۵۰۹۲۵شرقی °۳۳٫۷۷۵۰۸۲شمالی / ۱۱۲٫۴۵۰۹۲۵;۳۳٫۷۷۵۰۸۲ (Spring Temple Buddha (Lushan, China))

بودای معبد بهار موجستمه (انگلیسی جه: Spring Temple Buddha) (چینی جه: 中原大佛) اتا مشهور موجستمه هسته که اتا باغ ۲۷ هزار متری ِوسط کَته که چین دله و شهر جیانگ سو میون دَره. این موجستمه بستینکِلا بودای شکل هسته.[۱]

این موجستمه ۱۵۳ متر بلندی و ۳۰ تُن وزن جه بلندترین موجستمه هسته که هزینه ۳۸,۵ میلیون دلار سال ۲۰۰۲ بساته بیّه.[۲]

نگارخنه

دچی‌ین
 
دور جه
دور جه  
 
ونه بال
ونه بال  
 
ونه لینگ
ونه لینگ  

منابع

دچی‌ین