مختصات: شرقی‌°۲۰ شمالی‌°۵۸ / °۲۰شرقی °۵۸شمالی / ۲۰;۵۸

بالتیک اتا دریا نومه که لهستون و آلمان شمال دره. ونه گتی ۴۲۲۰۰۰ کیلومتر مربع هسه. ونه جولی هم ۴۱۴کیلومتر هسه. ونه گت‌ترین بندرون مالمو (سوئد شِنه) و کوپنهاگن (که دانمارک شنه) هسنه.

بالتیک ِنقشه

کشورونی که ونه وَر دَرنهدچی‌ین

بالتیک حوزه کشورون سه‌تا کشور هستنه که «بالتیک ِکشورون» نوم جه معروفنه ولی غیر این سه‌تا کشور، اتخله کشور دیگه هم این دریا جه هم‌سامون هستنه:

منابعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Baltic Sea»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۱۷ مارس ۲۰۰۸).