بالتیک ِدریای ِحوزه‌ی ِکشورون اروپای ِشمال‌شرق دله درنه و کشورون لیتوانی، لتونی و استونی هستنه. این سه‌تا کشور هر سه‌تا اروپا اتحادیه دله درنه.[۱]

بالا به پایین جه استونی، لتونی و لیتوانی

منابعدچی‌ین

  1. ویکی‌پدیای کارزنون، «Baltic states»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۳ ژانویه ۲۰۱۱).
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بالتیک حوزه کشورون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.