باربادوس اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف باربادوس

جوغرافیویرایش

اینتا کشور گتی۴۳۱ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۲۶۵هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم بریج تاون هسه.

فرهنگویرایش

ونه مردم ویشتراینگلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستویرایش

اینتا کشور حوکومت کول فرمونداری هسه.

ایقتصادویرایش

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخویرایش

اینتا کشور قبلا اینگلیس کولونی بیه.وه مازرونی ۱۴۷۸ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئونویرایش