ایجوان اتا شهر هسته که ارمنستون ِتاووش استان دله دره و سال ۱۹۶۱ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۵٬۶۲۰ نفر جمعیت دانّه.

ایجوان
ایجوان
مکون

تاووش استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۶۱
جمعیت۱۵٬۶۲۰

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین