اولریچ سرنیک یک چکسلواکی کمونیست چهره سیاسی بود. او نخست وزیر جمهوری چک از ۸ آوریل ۱۹۶۸ تا ۲۸ ژانویه ۱۹۷۰ بود. او در پراگ مرد.

اولریچ سرنیک
Oldřich Černík
(Zari68)Oldrich Cernik.jpg
شناسنومه
کامل نوم اولریچ سرنیک
بزاروز ۲۷ اکتبر ۱۹۲۱
بزاجا اوستراوا، چکسلواکی
بمردن تاریخ اولریچ سرنیک
بمردن جا پراگ, چک
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر چکسلواکی
۸ آپریل ۱۹۶۸ تا ۲۸ جانواری ۱۹۷۰ اند ۱۹۷۰