آناستازیوس یکم (انگلیسی جه: ANASTASIUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ۲۷ نوامبر ۳۹۹ تا ۱۹ دسامبر ۴۰۱ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Anastasius I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین