آبوویان اتا شهر هسته که ارمنستون ِکوتایک استان دله دره و سال ۱۹۶۳ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۳۶٬۷۰۵ نفر جمعیت دانّه.

آبوویان
آبوویان
مکون

کوتایک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۶۳
جمعیت۳۶٬۷۰۵

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین