۱۳۹۲ هجری شمسی هزار و سیصد و نود و دومین سال هجری شمسی تقویم برابر است با ۱۵۲۵ - ۱۵۲۴ تبری تقویم.

قرن: قرن ۱۳ - قرن ۱۴ - قرن ۱۵
دهه: ‎۱۳۶۰  ‎۱۳۷۰  ‎۱۳۸۰  ‎۱۳۹۰  ‎۱۴۰۰  ‎۱۴۱۰  ‎۱۴۲۰ 

سال: ‎۱۳۸۹ ‎۱۳۹۰ ‎۱۳۹۱ - ‎۱۳۹۲ - ‎۱۳۹۳ ‎۱۳۹۴ ‎۱۳۹۵
۱۳۹۲ تقویمای دیگه دله
تبری ۱٬۵۲۴ – ۱٬۵۲۵
میلادی ۲٬۰۱۳ – ۲٬۰۱۴