یغگنادزور اتا شهر هسته که ارمنستون ِوایوتس‌جور استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۸٬۳۲۹ نفر جمعیت دانّه.

یغگنادزور
یغگنادزور
مکون

وایوتس‌جور استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۸٬۳۲۹

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین