گیرما ولد جورجیس اتا اتیوپی سیاستمدار بی‌یه که سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ رییس‌جمهور بی‌یه.[۱]

گیرما ولد جورجیس
Girma Wolde-Giorgis
پرونده:President+girma woldegorgis.jpg
شناسنومه
کامل نوم گیرما ولد جورجیس
بزاروز ۲۸ دکامبر ۱۹۲۴
بزاجا آدیس آبابا، اتیوپی امپراتوری
بمردن تاریخ گیرما ولد جورجیس
بمردن جا آدیس آبابا, اتیوپی
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور اتیوپی
۸ اکتبر ۲۰۰۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۳ اند ۲۰۱۳

منابعدچی‌ین