اینتا مقاله ره لوطفن اصلاح هکنین.با سپاس.شمال بزرگ (بحث) ‏۱ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)


جناب شمال بزرگ با سلام کاش قبل از اینکه مقاله ره ایجاد هکنین اتا چرخه تو هکردبویین کلمات مشابه ره من قبلا به اسم ولیگ اتا مقاله بشتمه و دره هنوز هم . — این پغوم ره Aleksandr19 (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

شاید بهتر بوئه مدیرون این دوصفحه ره ادغام تاریخچه هاکنن.بشرزاد (بحث) ‏۳ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)
درود.من قبل از ایجاد مقاله ولیک ره ویکی مازندرانی دله جستجو هکردمه و مقاله ای به نوم ولیک نشون ندا.همینه وسّه مقاله ولیک ره بنویشتمه.اگر د تا مقاله به نوم ولیک دره بهترین کار ادغام هسه.شمال بزرگ (بحث) ‏۴ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۵۵ (UTC)
سلام. اینتا مقاله ولیگ هسته. که ظاهراً بتومبی با ولیک ادغام هاکنیم. بشرزاد (بحث) ‏۴ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۴۸ (UTC)

میون ویکیدچی‌ین

ظاهراً مقاله میون ویکی هم ندارنه تا با مقاله های مشابه خارجی ارتباط هدائه بواشه. بشرزاد (بحث) ‏۳ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)

بازگشت به صفحهٔ «ولیگ».