مختصات: شرقی‌″۵۶ ′۵۷ °۰ شمالی‌″۲۶ ′۳۶ °۴۲ / ۰٫۹۶۵۴۲۴شرق ۴۲٫۶۰۷۲۹۵شومالی / ۰٫۹۶۵۴۲۴;۴۲٫۶۰۷۲۹۵ (source Garonne)

گارونه (la Garonne) اتا روخنه نوم هسته که فرانسه‌ی جنوب‌غربی دره. این روخنه‌ی سرچشمه ایسپانیای پیرنه‌ی کوهون جه هسته؛ که ارتفاع 3404 متری دله آراگون ِمنطقه سَز سرچشمه گنّه. این روخنه تولوز و بوردو ِشهرون جه رد وانه. این روخنه مدیترانه جه هم ارتباط دانّه.

درکای ِنما تولوز ِشهر دله جه.

منابعدچی‌ین

  • عربی ویکی‌پدیا