کوردستون برم (کوردی جه:Alên Kurdistanê یا ئاڵای کوردستان) سال ۱۹۲۰ گادِر، کوردون استقلال‌خاهونه کشمکشون عثمانی جه، خویبون سازمان (Xoybûn) که اتا آزادخاهونه جنبش بی‌یه دَس جه بساته بیّه. اسا عراق دله، این پرچم ره کوردستون اقلیم رسمی پرچم هاکردنه. [۱]

کوردستون ملی پرچم
کوردستون توتوبَیی پرچم

کوردستون پرچم سه‌تا رنگ دانّه سِرخ شهیدون ِخون ره یادیانّه، اسپه صلح دوستی ره سِراق دنه و سَوز این سرزمین سرسَوزی و زیبایی هسته. ونه وسط هم اتا خورشید دره که بیست و اتا تیشک دانّه که نوروز نشون هستنه. [۲]

این پرچم رنگون مادون ملی رنگون جه بَییته بیّه.[۳] این پرچم فقط عراق ِنی‌یه و ترکیه، ایران و سوریه دله ونه استفاده هاکردن ممنوع هسته.[۴] این پرچم مهاباد جمهوری پرچم جه هم خله موندسته.

کوردون چنتی پرچم دیگه

دچی‌ین

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین

پیوند به بیرون

دچی‌ین