کَهَک اتا از شهرون قم اوستان هسته. این شهر بخش کهک از توابع قم شهرستان حیساب وانه و مرکز این بخش هم هسته. جمعیت این شهر به اساس سرشوماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲،۷۶۶ نفر بی‌یه.[۱].

از جومله روستائون نزدیکی وه فردو ، وشنوه، دستگرد، تیره، میم ، شاه اسماعیل، بیدهند، ورجان، خورآباد، قبادبزن ، خاوه، ازناوه، صرم و ... هستنه.

گت مردموندچی‌ین

ملاصدرا این شهر دله دیی‎یه.

منابعدچی‌ین

  • فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)، پایهٔ پیش‌دانشگاهی، رشته علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۳.