پویا بیاتی یا امیرمسعود بیاتی (بزائه ۱۳۶۵ آبان - تویسرکان ریشتاً کنگاوری) ئه‌تا ایرونی خونشکر هسته.

پویا بیاتی
شخصی معلومات
بزا-روز
ملیت
زوونی که گپ زوئه
حرفه
دیگر معلومات
ادیان

وه ئه‌ت مذهبی خانواده دله گد بیّه گه موسیقی جه مخالف بینه ولی خاش علاقمندی ره ول نکارده. پویا بیاتی علیرضا افتخاری جه بعنوان ئه‌ت استاد و الگو نوم ورنه و محسن چاووشی ره هم بعنوان خاش محبوب خونشکر معرفی کانده. وه گه سال ۸۵ جه فعالیت ره شروع هاکارده، سال ۸۹ موفق به بــیــشتن اولین کنسرت بیّه. ونه اولین آهنگ «خاطرخواه» بیه گه فریدونِ «خوشگل عاشق» آهنگ رو بخوندسته بیّه.

لبنانی خونشکر شکایت

دچی‌ین

الیسا لبنانی خونشکر، پویا بیاتی جه بخاطر انتشار «نگرام توام» گه ئه‌ت کاور از «حب کل حیاتی» بیه شکایت هاکارده.[۱]

بن‌مایه

دچی‌ین
  • دورهمی برنامه گفتگو پویا بیاتی جه
  • زیر و بم برنامه گفتگو پویا بیاتی جه
  • خوشا شیراز برنامه گفتگو پویا بیاتی جه