اصلی منوی ِوا هاکردن

تِـــرَک یا تِـــراک (انگلیسی دله: Track) یا قطعه ئه‌تا تکه از موسیقی هسته گه «مغناطیسی نوار» رو (یا دیگِر ابزارونی گه صدا ره ثبت کانّه) ضبط بَـــوو. ئه‌ت تِـــرَک تشکیل‌بیّه از ترانه و رنگ هسته گه تنظیم‌کر وشون ره هماهنگ کانده تا به ئه‌تا مستقل واحد دَگِـــرده. [۱]

بن‌مایهدچی‌ین

  1. «music track». فرهنگ آکسفورد.