تِـــرَک یا تِـــراک (انگلیسی جه: Track) یا قطعه ئه‌تا تکه از موسیقی هسته گه «مغناطیسی نوار» رو (یا دیگِر ابزارونی گه صدا ره ثبت کانّه) ضبط بَـــوو. ئه‌ت تِـــرَک تشکیل‌بیّه از ترانه و رنگ هسته گه تنظیم‌کر وشون ره هماهنگ کانده تا به ئه‌تا مستقل واحد دَگِـــرده. [۱]

بن‌مایه

دچی‌ین
  1. «music track». فرهنگ آکسفورد.