اصلی منوی ِوا هاکردن

اصلی پرونده(اس‌وی‌جی ِپرونده، ابعاد ۹۰۰ × ۶۰۰ پیکسل جه، پرونده قایده: ۹۲۴ بایت)

کار ِگزارش

توضیح
English: Flag of Mauritania, adopted in 2017.
Español: La Asamblea Nacional de Mauritania aprobó cambiar el diseño de la bandera nacional, añadiendo dos franjas rojas a lo largo de los bordes superior e inferior del paño, con el fin de representar la sangre derramada por los mártires de la independencia.
تاریخ 15 August 2017 (current version); 1960 (original version).
منبع شه کار
Construction sheet: مقاييس العلم الموريتاني.jpg
سازنده Todofai
اجازه‌نومه
(این فایل جه دِباره استفاده هاکردن)
Public domain This work was first published in Mauritania and is now in the public domain because its copyright protection has expired by virtue of the Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. of France, which is used in Mauritania (details). The work meets one of the following criteria:

  • It is a pseudonymous, collective or posthumous work and 50 years have passed since the date of its publication (or creation, whatever date is the latest)
  • It is another kind of work, and 50 years have passed since the year of death of the author (or last-surviving author)

Flag of Mauritania.svg
PD-icon.svg این پرونده کپی‌رایتِ شرایط ره ندانّه و همینسه همه‌ی مردم وسّه آزاده، چون ات‌سری اطلاعات دانّه که اینان ِمالکیت شریکی هسته و ات‌نفر ونه سازنده و صاحاب نی‌یه.
Insignia
این تصویر یک پرچم، یک نشان ملی، یک مهر یا یک نشان رسمی را نشان می‌دهد. استفاده از چنین نشانه‌هایی در بسیاری از کشورها محدود است. این محدودیت‌ها مستفل از وضعیت حق تکثیر است.
دیگر نسخه‌ها
SVG
Notepad icon wide.svg
این تصویر برداری با یک ویرایشگر متن ساخته شده است. The coding shows the geometric structures.
Colours
scheme
R G B Hex Preview
Red 205 42 62 #CD2A3E
Green 0 98 51 #006233
Yellow 255 196 0 #FFC400


فایل تاریخچه

تاریخ/زمون‌ها سَر کلیک هاکنین تا اون گادِر ِنسخه ره هارشین.

(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۱۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
تاریخ/زمونانگوس گتیابعادکارورهارشا
إسا‏۴ مـارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۶انگوس‌گتی عکس ‏۴ مـارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)BlinxTheKittyStop it. the "Banana Moon" is a Variant flag
‏۳ مـارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۶انگوس‌گتی عکس ‏۳ مـارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)HansonPhanReverted to version as of 13:36, 23 February 2019 (UTC) flags design not a same for mauritania coat of arms
‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۹انگوس‌گتی عکس ‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۹ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)AréatReverted to version as of 15:12, 21 February 2019 (UTC) Please join the discussion on talk page
‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۶انگوس‌گتی عکس ‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)RafaelyGarabat2002Reverted to version as of 10:46, 15 February 2018 (UTC)
‏۲۱ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۲انگوس‌گتی عکس ‏۲۱ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۲ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)AréatReverted to version as of 09:59, 15 February 2018 (UTC) See discussion on talkpage
‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶انگوس‌گتی عکس ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 16:58, 11 February 2018 (UTC) going by what Embassy has
‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۹انگوس‌گتی عکس ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۹ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)Kimjiho2015Reverted to version as of 12:20, 11 February 2018 (UTC)
‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۸انگوس‌گتی عکس ‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۸ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 22:00, 29 January 2018 (UTC) we got updated information, see the Google drive link. Confirming to specs from MR Embasssy.
‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۰انگوس‌گتی عکس ‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۰ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)JoaoPedro10029Reverted to version as of 21:18, 29 January 2018 (UTC) what is that freaking flag??? that's not right
‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۰انگوس‌گتی عکس ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۰ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 18:46, 24 January 2018 (UTC) https://drive.google.com/open?id=1OPoWIxPuVQ2aG_vfH9LHkQ5BiBcSKbn_ is the document I received; the arms was not changed and both EN and JP pages do not discuss the flag. http://fr.ami.mr/Depeche-42...
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۱۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

بیش از ۱۰۰ صفحه از این پرونده استفاده می‌کنند. فهرست زیر تنها اولین ۱۰۰ استفاده از این صفحه را نشان می‌دهد. فهرست کامل نیز موجود است.

پرونده‌ی ِهمه جایی استفاده بیی‌ین

متادیتا