اصلی منوی ِوا هاکردن

پرونده:Flag of Mauritania.svg

اصلی پرونده(اس‌وی‌جی ِپرونده، ابعاد ۹۰۰ × ۶۰۰ پیکسل جه، پرونده قایده: ۸۴۵ بایت)

کار ِگزارش

توضیح
English: Flag of Mauritania, adopted in 2017.
Español: La Asamblea Nacional de Mauritania aprobó cambiar el diseño de la bandera nacional, añadiendo dos franjas rojas a lo largo de los bordes superior e inferior del paño, con el fin de representar la sangre derramada por los mártires de la independencia.
تاریخ
منبع شه کار
سازنده Todofai

اجازه‌نومه

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز

تخصیص اتتی سهم

این پرونده تحت پروانهٔ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International منتشر شده است.
شما اجازه دارنی:
  • اشتراک بی‌یشتن وسّه – پرونده‌ی ِکپی، توزیع و انتقال وسّه
  • ریمیکس هاکردن – پرونده‌ی انطباق وسّه
این شرایط جه:
  • تخصیص – شما ونه اتتی بنویسین که اثر ِصاحاب ره نسبت هِدا بَواشه، نا اینکه اتتی بنویسین که مخاطبون فکر هاکنِن اون آدِم شمه بنویشته ره تأیید کانده.
  • اتتی سهم – اگه عکس سَر فقط ات‌که تغییر هِدانی، بتونّی همون مجوز جه استفاده هاکنین.

Insignia
این تصویر یک پرچم، یک نشان ملی، یک مهر یا یک نشان رسمی را نشان می‌دهد. استفاده از چنین نشانه‌هایی در بسیاری از کشورها محدود است. این محدودیت‌ها مستفل از وضعیت حق تکثیر است.

فایل تاریخچه

تاریخ/زمون‌ها سَر کلیک هاکنین تا اون گادِر ِنسخه ره هارشین.

(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۱۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
تاریخ/زمونانگوس گتیابعادکارورهارشا
إسا‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶انگوس‌گتی عکس ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 16:58, 11 February 2018 (UTC) going by what Embassy has
‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۹انگوس‌گتی عکس ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۹ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)Kimjiho2015Reverted to version as of 12:20, 11 February 2018 (UTC)
‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۸انگوس‌گتی عکس ‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۸ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 22:00, 29 January 2018 (UTC) we got updated information, see the Google drive link. Confirming to specs from MR Embasssy.
‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۰انگوس‌گتی عکس ‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۰ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)JoaoPedro10029Reverted to version as of 21:18, 29 January 2018 (UTC) what is that freaking flag??? that's not right
‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۰انگوس‌گتی عکس ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۰ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Reverted to version as of 18:46, 24 January 2018 (UTC) https://drive.google.com/open?id=1OPoWIxPuVQ2aG_vfH9LHkQ5BiBcSKbn_ is the document I received; the arms was not changed and both EN and JP pages do not discuss the flag. http://fr.ami.mr/Depeche-42...
‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۸انگوس‌گتی عکس ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۸ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)BrendonTheWizardReverted to version as of 07:02, 8 August 2017 (UTC) The colors used are not correct. http://lesmauritanies.com/lesmauritanies/wp-content/uploads/2017/03/new-drapeau.jpg https://youtu.be/gAD1Vmc0Hs0?t=801 Tokyo's embassy for Mauritania has also not upd...
‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶انگوس‌گتی عکس ‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370I was contacted to tell me that https://www.pantone.com/color-finder/18-1664-TCX does exist as a shade; correcting.
‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۱انگوس‌گتی عکس ‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۱ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۸۴۵ بایت)Zscout370Received specification from the Mauritania Embassy in Tokyo, Japan, thru a friend. Pantone colors are Green Pantone 354 Uncoated, Yellow as Pantone Yellow 012 Coated and Red as 18.1664. I personally believe the red shade is an error as Pantone does not...
‏۸ آگوست ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۰۲انگوس‌گتی عکس ‏۸ آگوست ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۰۲ نسخه جه۹۰۰ در ۶۰۰ (۹۲۴ بایت)Zscout370Code
‏۱۳ مـارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۶انگوس‌گتی عکس ‏۱۳ مـارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۶ نسخه جه۱٬۷۷۲ در ۱٬۱۸۱ (۱ کیلوبایت)Todofaidefinición
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۱۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

بیش از ۱۰۰ صفحه از این پرونده استفاده می‌کنند. فهرست زیر تنها اولین ۱۰۰ استفاده از این صفحه را نشان می‌دهد. فهرست کامل نیز موجود است.

پرونده‌ی ِهمه جایی استفاده بیی‌ین

متادیتا