ونتی اتا هندواروپایی زوون هسته که رومی زوونون چلّه دله دره و ونه گنشکرون جمعیت نزدیک به دِمیلیون و سیصد هزار نفر اروپا دله هسته.

اتا تابلو که ونه درون بنویشتنه "إما اینجه ونتی زوون جه هم گپ زمبی"

جوغرافیایی دکلستگیدچی‌ین

ونتی ایتالیا دله اتا منطقه که ونه نوم ونتو هسته و برخی مناطق که ونه پَلینه دله صحبت وونه. اسلوونی و کرواسی و منطقه تولچیا رومانی دله هم بعضیون ونتی هستنه. برزیل دله اتا لهجه تالی دره که ونه چلّه بِن هسته. وشون همینتی مکزیک و یونان ِاتا جزیره دله هم دکلسته هستنه.

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Venetian Language»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۲۸ آوریل ۲۰۱۱).