هانا اسپریت یا هاننا اسپیریت (انگلیسی جه: Hannah Spearritt) (بزائه ۱ آوریل ۱۹۸۱، نورفلک دله) اتا انگلیسی بازیگر هسته که ۴۰-۵۰ تا فیلم دله تاسا بازی هاکرده. ونه معروف فیلم دوران کهن بی‌یه که اتا علمی-تخیلی درام هسته، وه اون فیلم دله ابی میتلند نقش ره داشته.

وه چنتا پاپ آلبوم دله هم دیی‌یه (اس‌باشگاه، ۷، سان‌شاین، دِباره بدی‌ین و بتترین ِواری). هانا سال ۲۰۰۸ اندرو لیپاتس جه ازدواج هاکرده و هنتا وَچه ندارنه.

منابعدچی‌ین