نیکلاس دوم (انگلیسی جه: NICOLAUS Secundus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه بورگنگ دله دنیا بموئه و۶ دسامبر ۱۰۵۸ تا ۲۷ جولای ۱۰۶۱ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Nicolau II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین