قهرمونی فدراسیون فوتبال غرب آسیا اتا رویداد چن‌جانبهٔ ورزشی بین تیم‌ئون ملی فوتوال هسته که بدست فدراسیون فوتبال غرب آسیا برگوزار وانه. اولین دورهٔ این موسابقات سال ۲۰۰۰ با شرکت تیم‌ئون ایران، سوریه، اردن، عیراق، فلسطین و لوبنان و دِتا تیم مهمون قزاقئون و قرقیزئون برگوزار بیّه.

دوره‌ئون مختلف دله برگوزاربیّه کشورونی مثل یمن، قطر، امارات، کویت، بحرین همشرکت داشتنه.

تیم‌ایران با ۴ بار قهرمونی پرافتخارترین تیم این دوره موسابقات هسته. بعد ایران تیم‌ئون عیراق و کویت با اتبار قهرمونی رده دوم قرار بَیتنه.

همینتی موسابقات فوتسال مردون، فوتوال زنا و فوتوال زیر ۱۵ سال مردون هم قالب موسابقات غرب آسیا برگوزار وانه.[۱]

خلاصه دوره‌ئون قبلیدچی‌ین

سال میزبون فینال رده بندی
قهرمون نتیجه نائب قهرمون سوم نتیجه چاروم
2000
 
امان
 
ایران
1 - 0  
سوریه
 
عراق
4 - 1  
اوردن
2002
 
دمشق
 
عراق
3 - 2
وقت اضافه
 
اوردن
 
ایران
2 - 2
(۴-۲) پنالتی
 
سوریه
2004
 
تهران
 
ایران
4 - 1  
سوریه
 
اوردن
3 - 1  
عراق
2007
 
امان
 
ایران
2 - 1  
عراق
 
اوردن
-  
سوریه
2008
 
تهران
 
ایران
2 - 1  
اوردن
 
سوریه
-  
قطر
2010
 
امان
 
کویت
2 - 1  
ایران
 
یمن
-  
عراق

قهرمون‌ئوندچی‌ین

قهرمان کشور سال
۴ عنوان   ایران ۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸
۱ عنوان   عیراق ۲۰۰۲
۱ عنوان   کویت ۲۰۱۰

منبعدچی‌ین