محمد یونس (به بنگالی: মুহাম্মদ ইউনুস) (بزائه‌ی: ۲۸ ژوئن ۱۹۴۰)، بانکدار و اقتصاددون بنگلادشی. وه سازنده و موخترع وام خرد (به انگلیسی: Microcredit)، ات‌جور خورد ِوام بیکاران و تاجرون فقیر وسّه هسته و وه همینتی مؤسس بانکی به نوم گرامین بانک هسته. محمد یونس دوکترای اقتصاد خادش ره، دانشگاه فاندرویلت آمریکا جه دریافت هاکرده و سال ۲۰۰۶(میلادی) وه موفق به بَیتن جایزه نوبل صلح بَیی‌یه.

ممد یونسمنابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ممد یونس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.