مقومی موسیقی یا مقومی ات‎تی سنتی موسیقی هسته که مناطق خاورمیونه و مرکزی آسیا دله دره. مقومی ره بنشنه چارتا رج دله جاء هدائن: ایرانی مقومی، عراقی مقومی، تورکی مقومی و آذری مقومی.[۱] سازمان ملل سال ۲۰۰۳ گدر آذربایجونی مقومی ره جزو شفاهی شاهکارون و معنوی میراث بشر اعلام هاکرده[۲] همینسه فضاپیمای ویجر ۱ اتا تیکه شعر ِمقومی آذری ره فضا دله پخش‌هاکردن وسّه، حمل هاکرده.[۳][۴][۵]

مقومی شومالی خراسون ره هم یونسکو ثبت جهونی هاکارده. [۶]

منابعدچی‌ین