مرو أتا شهر نوم هسه ترکمونستون دله دره.

مرو
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
مرکزیت
جوغرافی ویژگیون
گتی
۳۵۳٫۲۴ ha
۸۸۳٫۳ ha ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
خاخِربخوندست شهرون
دِ گالی شهرون

جوغرافی دچی‌ین

اینتا شهر تورکمنئون جنوب دله دره.

تاریخ دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ونه نوم اینجه بمو: طاهریون.
  2. نشانی اینترنتی: https://www.ibb.istanbul/icerik/kardes-sehirler.