طاهریون اتا ایرانی سلسله بینه که خراسان دله حکومت ره عباسیون وسّه کنترل کاردنه و وشون ِامیر بینه. وشون ات‌خله ایرانی قیوم ره هم سرکوب کاردنه. مثلاً بابک و مازیار قیوم اینان سون بی‌یه. وشون مأمون دستور په حکومت جه برسینه.

طاهریان
طاهریون
امارت

۲۰۷/۸۲۱–۲۵۹/۸۷۳
 

Location of
طاهریون سامون
پایتخت مرو و نیشابور
مذهب اسلام سنی
ساختار سیاسی امارت
امیر طاهر بن حسین
محمد بن طاهر
تاریخچه
 - تأسیس ۲۰۷/۸۲۱
 - انقراض ۲۵۹/۸۷۳

منابع دچی‌ین

  • «روضة الصفا»، تألیف محمد بن خاوندشاه بلخی، تهذیب و تلخیص از دکتر عباس زریاب، تهران، ۱۳۷۳.

پیوند به بیرون دچی‌ین

شابلون:طاهریون