محمودآباد شهرستان مازرون اوستان ره اتا شهرستان هسته .

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

شهرستان محمودآباد از 2شهر تشكيل بهئيه... 1-شهر محمودآباد 2-شهر سرخرود (ملاكلا-خانه دريا-حاجي كلا-چاكسر-زنگي كلا-معلم كلا و ...)

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

حجت الاسلام دشتي

دییه لینکوندچی‌ین