محمد تقی دانش پژوه اتا آملی نویسنده و تاریخدون بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.