مارتونی اتا شهر هسته که ارمنستون ِگغارکونیک استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۱٬۹۸۷ نفر جمعیت دانّه.

مارتونی
مارتونی
مکون

گغارکونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۱۱٬۹۸۷

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین