لرد ، اتا روستای نوم هسته از توابع شاهرود ِبخش، خلخال ِشهرستون، اردبیل ِاوستان دله، ایران میون.

لرد (خلخال)
نمایی از روستای گردشگری لرد در خرداد ماه.jpg
Map
اداری تقسیمات
کشور
اوستان
شهرستون
بخش
دهستون
جورته تقسیمات
جمیعت
سرجمع
۳۵۲۳ نفر

جمعیتدچی‌ین

اینتا روستا، پلنگا ِدهستون درون قرار داینه و براساس ایران ِسرشماری سال ۱۳۹۰ دله، ونه جمعیت ۳۵۲۳ نفر (۹۲۶ خانوار) بی‌یه.[۱]

منابعدچی‌ین