نفوس و مسکن عمومی سرشماری (۱۳۹۰)

۲۱ تیر ۱۳۹۰، محمود احمدی‌نژاد دستور په، نفوس و مسکن عمومی سرشماری هفتمین‌بار وسّه کِل ِکشور دله شروع بیّه. این طرح که قبلاً هر ۱۰ سال ات‌بار انجام بی‌یه طبق مصوبه سال ۱۳۸۶ جه هر ۵ سال ات‌بار انجام وانه.

بیرون بگردستن دچی‌ین

پانویس دچی‌ین