قطعنومه ۱۴۱۱ امنیت شورا

قطعنومه ۱۴۱۱ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۱۷ مه ۲۰۰۲ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا و قدیم یوگوسلاوی هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۴٬۵۳۵‌ام دله ۱۵تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۰تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۱۴۱۱ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۱۷ مه ۲۰۰۲
جلسه نوبت۴٬۵۳۵
کُدS/RES/1411 (سند)
موضوعدادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا و قدیم یوگوسلاوی
رأی‌گیری
۱۵ موافق
بدون مخالف
بدون ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۲۰۰۲