نصرالله خان نوری یا میرزا آقاخان نوری که وه ره ویشته عمادالدوله نوم جه هم اِشناسینه؛ اتا مازرونی نویسنده هسته که ناصرالدین شا گادِر وزیر بی‌یه.

میرزا آقاخان نوری
پرونده:70 AzHarDari 01.jpg
قاجارون ِصدراعظم
شا ناصرالدین شا
پس از امیرکبیر
پیش از میرزا جعفر خان مشیرالدوله
شخصی اطلاعات
بزائن ۱۱۸۶ شمسی
،
بمردن ۲۸ اسفند ۱۲۴۳
قم،
ملیت Flag of Iran.svg ایران
وچون حاجی واشنگتن
پیشه سیاستمدار
دین اسلام
امیرکبیر بکاشتن توطئه

پاریس ِعهدنومه

زندگی‌نومهدچی‌ین

نصرالله‌خان ِپییر نوم میرزا اسدالله خان بی‌یه که فتعلی شا دوره سرکِشیک‌چی و ات دوره هم رستمدار ِوالی بی‌یه. وقتی میرزا اسدالله بَمردِه، ونه ریکا، نصرالله، ره خواجه‌وند و عبدالملکی ِایلات ِرییس و شهسوار، نور، کجور و کلارستاق ِوالی هاکردنه. وه شه کار ره این پُست‌ها دله خوب انجام هِدائه و همینسه قاجارون ِلشکریون ِامور ِکفیل بیّه.

وه شه کار ره خار انجام هِدائه و همین ِوسّه بقیه وه ره حسودی کاردنه و محمد شا بمردن زمون وه ره بَرسی بینه کاشان. ولی ناصرالدین شای ِحکومت برسی‌ین په، وه وردگردسته تهران و شا ونه لقب ره عمادالدوله بی‌یشته. عمادالدوله و امیرکبیر این گادِر هِدی ِمشورت جه کشور ِامور ره انجام دانه. امیرکبیر ِبمردن په هم عمادالدوله تیناری این کارها جه رسی‌یه. خله از مورخ‌ئون گانّه که وه باعث بیّه که امیرکبیر ره بکاشِن.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.