عربستون جزیره‌مونا

مختصات: شرقی‌°۴۷ شمالی‌°۲۴ / °۴۷شرقی °۲۴شمالی / ۴۷;۲۴

عربستون ِجزیره مونا که جزیرة العرب نوم جه معروفه، اتا جزیره مونا نوم هسه که آسیای ِغربی‌جنوب وَر دره. اینتا جزیره‌مونا گتی۳۱۸۳۱۰۰ کیلومترموربع هسه. وه دنیای ِگت‌ترین جزیره‌مونا هسه.[۱] ربع‌الخالی هم این جزیره‌مونا دله دَره. جزیره العرب این کشورون ره دربرگیرنه:

عربستون ِجزیره‌مونا

منابع

دچی‌ین