ابوبکر عبدالرحمن عبدالقاهر جرجانی اتا مازرونی نویسنده و عالِم بی‌یه که قرن پنجم قمری ات‌خله کتاب بنویشته. ونه کتابون دله «اسرار البلاغه»، «دلائل الاعجاز»، «الجمل»، «المغنی»، «العده» و... بقیه جه مشهورترنه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۱۳-۴.