کارور گپ:جواد: نسخه‌ئون ِفرق

در آدرس زیر است و لینک به فهرست های هر قرن هم در آن می باشد که گفتم بی زحمت خودتان ایجاد کنید که همزمان هم مازنیشان کنید.http://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_نویسندگان_به_زبان_فرانسوی_بر_پایه_زمان
تشکر[[کاربر:Javadyou|<b><span style=" font-size: 80%;color:blue; ;"> جوادیوسفی</span></b>]][[بحث کاربر:Javadyou|<sup><span style=" font-size: 70%;color:red;">گفتگو</span></sup>]] ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۷ (UTC)
:مشکلی نمیدارد. واردش کنید و من یا فیروز و یا محک درستش میکنیم. میخواهم به نام خودتان ایجاد شود. سپاس مجدد از مشارکت‌تان.--<span style="font: 18px 'Pristina'">[[user:Mehdi|<span style="color: blue">Mehdi</span>]]</span><span style="font: 14px 'Pristina'"><sup>[[user_talk:Mehdi|<span style="color: red">Talk</span>]]</sup></span> ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۴ (UTC)
۹۷۴

ویرایش