مه کاروری صفحه دله فارسی ویکی پدیا

Ali Abad Keshmar Tower Bardaskan Iran.jpg اینتا کارور بردسکنی هسته و یا بردسکن ره دوست دارنه.


Crystal Clear action run.svg
(کایری‌ئون)
JYBot این‌تا کارور ربوت هسه. اگه اینتا ربوت جا خطایی بدینی وره بوین.