سیماکوس (انگلیسی جه: PapaSYMMACHUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ساردنی دله دنیا بموئه و۲۲ نوامبر ۴۹۸ تا ۱۹ جولای ۵۱۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Simmaco - mosaico Santa Agnese fuori le mura.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین